vánoce 2021

 

Pořad  vánočních svátečních bohoslužeb v kostele sv. Kunhuty v Čejkovicích LP 2021
     
Středa: 22.12.2021 Svatá zpověď Čejkovice 16.00 - 18.00 ( cizí zpovědníci)


  4. neděle adventní 19.12.2021

  7.30 a 10.30 mše svaté;

Štědrý den pátek 24.12.2021 ;

7.30 poslední rorátní mše svatá; 

22.30 hod.     " Půlnoční mše svatá" -


 Sobota 25.12.2021 Slavnost Narození Páně 

 7.30 hod. mše svatá;

10.30 hod. mše svatá- 

14.30 svátostné požehnání;

 15.00 - 16.30 hod. otevření kostela pro návštěvu Betléma


  Neděle 26.12.2021 Svátek sv. Rodiny / sv. Štěpána/ 

 7.30 hod. mše svatá;

10.30 hod. mše svatá  s krojovanými - obnova manželských slibů; 


  Pondělí 27.12.2021 Svátek Sv. Jana Evangelisty 

  16.00 hod. mše svatá - žehnání vína v kostele; 


 Úterý: 28.12.2021 Svátek Mláďátek betlémských –

 8.00 hod. mše svatá  


Středa: 29.12.2021;

8.00 hod. mše svatá


Čtvrtek: 30.12.2021;

17.00 hod. mše svatá


  Pátek: 31.12.2021; p. sv. Silvestra - konec občanského roku;

17.00 hod. mše svatá a TE DEUM;

 23.30 - 24.00 adorace v kostele 

  


 Sobota: 1.1.2022 ;Slavnost Matky Boží Panny Marie; Nový rok –

10.30 hod. mše svatá;

14.00 hod. mše svatá s krojovanými; 

                            

 Neděle: 2.1.2022 ;2. neděle po Narození Páně;

7.30 hod. mše svatá;

10.30 hod. mše svatá;

14.00 hod. svátostné požehnání


   Čtvrtek: 6.1.2022; Slavnost Zjevení Páně / Tři králové/ 

18.10 mše svatá - žehnání vody, křídy, kadidla a zlata;


   Neděle 9.1.2022 - Křest Páně –

 7.30 hod. mše svatá;

10.30 hod. mše svatá; 

 


  
Srdečně zvu celou farnost k prožití vánočních svátků na bohoslužbách v našem farním kostele sv. Kunhuty
                                                                                             P.Miloslav Čamek, farář
  VÁNOČNÍ MODLITBA  A  BLAHOPŘÁNÍ
" Pane Ježíši, přicházíme k tvým jesličkám, abychom tě kontempovali. Klaníme se ti s Marií, chválíme tě s anděly a pastýři. Ty jsi naše důvěra a naše naděje. U tebe chceme čerpat sílu a lásku pro každodenní život, aby se naše srdce změnilo a s ním se změnil celý svět. Ty jsi náš Bůh a my jsme tvoji. Neopouštěj nás, Pane, náš Bože. Amen." Požehnané Vánoční svátky, ať nad námi září po celý rok Světlo přicházející z  Betléma! Vám všem ze srdce přeji a žehná P. Miloslav Čamek, farář

 

Kontakt

farnost Čejkovice Čejkovice
Templářská 157
696 15
518 362 719
736 523 662