Slavnost 1. sv. přijímání dětí


Církevní rok 2020 v naší farnosti Čejkovice

 

 

Leden 2020

1.ledna              Slavnost Matky Boží, Panny Marie       

6.ledna              Slavnost Zjevení Páně - Tři králové

 

 

únor2019

  2.února                     Svátek uvedení Páně do chrámu - Hromnice

 26. února 2020           Popeleční středa začátek  svatopostní doby

 

Březen 2019

 

 

              

Duben 2019

10.4. Velký pátek

12.4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně - Velikonoce

        

Květen 2019

 Slavnost 1. sv. přijímání dětí  bude se konat září termín se upřesní

21.5. Slavnost Nanebevstoupení Páně - čtvrtek

31.5.     Slavnost Seslání Ducha Svatého

 

Červen 2019

 

  28.6   Slavnost NST - zásvětná pouť do  Žarošic - Čejkovické farnosti

 11.6     Slanost Těla a Krve Páně - čtvrtek

  14.6.    Oslava Božího Těla  letos  u kapličky   

  21.6.    Božské Srdce - Starý Poddvorov

  

 

Červenec 2019

5.7.   Cyrilometodějská pouť v Mikulčicích -  bude upřesněno

31.7. Výročí posvěcení kostela ve Starém Poddvorově ( 26. výročí)

 

 

Srpen 2019

2.8. Hody Starý Poddvorov 

16.8. Hody Čejkovice

29.8. Hody na Novém Poddvorově

 

Září 2019

6.9.   Bylinkové slavnosti

14.9.  Zlatá sobota Žarošice

28.9. Slavnost sv. Václava 

          Slavnost 1. sv. přijímání dětí

 

 

říjen 2019

 

 

Listopad 2019

 

1.11. Slavnost Všech svatých - pátek

2.11. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé - sobota     

4.11. Svatohubertská mše svatá

9.11. Výročí posvěcení kostela v Čejkovicích

29.11.   1. neděle adventní

 

 

prosinec 2019

 

 

 

 

Poutě v Žarošicích začínají 13.května 2018 v sobotu a pokračují každý měsíc ve stejný den až do října

 

                                                 

                                                         
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                       
                                                          
                                                         
                                                          
                                                         
                                                          
                                                          
                                                        
                                                          
                                                    
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                         
                                                        
                                                          
                                                         
                                                         
                                                         
                                                          
                                                          
                                                           
                                                          
                                                          

                                                          -

Kontakt

farnost Čejkovice Čejkovice
Templářská 157
696 15
518 362 719
736 523 662